جمعه 26 مهر 1398   07:01:48

 
1396/7/2 يكشنبه -
چهارمین دوره آموزشی
..
گزارش تصویری از چهارمین دوره آموزشی مشترک بازرسی های صنعت نفت
بيشتر